Yearly Archive 11 grudnia 2023

ByOSP Zakliczyn

Wsparcie w zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie informuje o realizacji zadania pn.: “Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Koszt zadania: 1 401 585,00 zł

Kwota dotacji: 475 000,00 zł

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw
www.wfos.krakow.pl
ByOSP Zakliczyn

„Podniesienie kompetencji służb ratowniczych Powiatu Tarnowskiego”

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie realizuje cykl szkoleń dla służb kryzysowych z małopolskich gmin z obszaru zlewni rzeki Biała Tarnowska. Tematem przewodnim jest poznanie funkcjonalności systemu LSOP (Lokalny System Ostrzegania Powodziowego), który od kilku lat umożliwia monitorowanie zagrożeń i otrzymywanie powiadomień o nadchodzących ulewach czy nagłych wezbraniach wody w korycie Białej Tarnowskiej i jej dopływach.

Szkolenia są organizowane m.in. na terenie gmin powiatu tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego oraz powiatów grodzkich z tych obszarów. Planuje się przeszkolić około 150 osób.

Partner Fundacja PZU

ByOSP Zakliczyn

I Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

W dniu dzisiejszym na terenie Szkoły Ponadpodstawej im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie odbyły się

I Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 11 drużyn z gminy.

Halowe zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dzieci zostały podzielone na 2 kategorii: dziewcząt i chłopców (drużyny mieszane zaliczane są pod chłopięce).

Wyniki dziewcząt:

I MIEJSCE OSP Wróblowice

II MIEJSCE OSP Zakliczyn I

III MIEJSCE OSP Zakliczyn II

Wyróżnione:

OSP Filipowice

OSP Wola Stróżka

Wyniki chłopców:

I MIEJSCE OSP Gwoździec

II MIEJSCE OSP Wróblowice

III MIEJSCE OSP Gwoździec

Wyróżnione:

OSP Zakliczyn

OSP Wola Stróżka

OSP Filipowice

Dziękujemy za udział w zawodach i życzymy dalszych sukcesów!!

Podziękowania kierujemy również do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka za ufundowanie nagród, Gminnej Komisji ds. Młodzieży za zorganizowanie zawodów, naszej druhnie Karolinie Soból oraz wszystkim opiekunom MDP za przygotowanie dzieci do dzisiejszych zawodów.

ByOSP Zakliczyn

Nowy wóz dla OSP Zakliczyn

W dniu wczorajszym (27.02.23) Prezes jednostki Maciej Gofron i Komendant Gminny Łukasz Łach na zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Gładysza wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej przyznania rządowych środków na zakup pojazdów. Jednostka OSP ZAKLICZYN została zatwierdzona i uzyska wsparcie finansowe do zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Pojazd ten pozwoli odtworzyć pełne zdolności ratownicze po ubiegłorocznym wycofaniu z użytkowania pojazdu GCBA JELCZ 004.Wieloletnie wsparcie samorządowców gminy, powiatu oraz województwa małopolskiego, Pana Burmistrza Dawid Chrobak pozwalają prowadzić wspólne działania i przynoszą bardzo konkretne efekty. Dziękujemy parlamentarzystom, a przede wszystkim Pani Anna Pieczarka za wspieranie lokalnych środowisk oraz strażaków OSP w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców! Dziękujemy!