Zarząd

Maciek

Maciej Gofron – Prezes

Stanisław
Sebastian Trytek – Naczelnik
Błażej

Błażej Migdał – Wiceprezes

Łukasz
Łukasz Łach – Z-ca Naczelnika
Michał

Michał Wojtas – Sekretarz 

Stanisław

Mirosław Soból – Skarbnik

Wieniek

Wieńczysław Pawłowski – Gospodarz

Tadeusz

Tadeusz Trytek – Członek Zarządu

Stanisław
Agnieszka Martyka – Członek Zarządu

Leave a Reply