Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2008

ByOSP Zakliczyn

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2008

21.03.2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Jednostki. Oprócz większości członków OSP Zakliczyn gościliśmy szereg znamienitych gości takich jak:
Z-cę Prezesa ZW ZOSP RP – Wiesława Wodę
Z-cę Prezesa ZP ZOSP RP – Jana Kulinowskiego
Wojewodę Małoposkiego – Stanisława Sorysa
Prezesa ZG ZOSP RP – Tomasza Damiana
Komendanta Gminnego – Stanisława Nadolnika
Burmistrza Miasta i Gminy – Kazmierza Kormana
Dyrektora RCTiDK – Kazmirza Dudzika
Prezesa SFOP – Ruszarda Kuczyńskiego
Dyrektora ZSPiG – Józefa Gwiżdża.
W planie zebrania, wyjątkowo w tym roku z okazji 135 rocznicy powstania Jednostki znalazło się m.in.: wręczenie odznaczeń „Za wysługę lat”, wręczenie odznaczeń MDP oraz pamiątkowych książek zasłużonym strażakom. Podczas zebrania również odbyło się ślubowanie 16 nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy najpierw uroczyście składali przysięgę strażacką, a następnie zostali pasowani na strażaka.
W dalszej kolejności, wybrany na przewodniczącego zebrania Druh Stanisław Noskowicz poprowadził bardzo sprawnie zebranie, zgodnie ze statutowym porządkiem tego typu zebrań. Po odczytaniu sprawozdań oraz dyskusji Wlane Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Jednostki oraz zatwierdziło plan realizacji na rok 2009.

About the author

OSP Zakliczyn administrator

Leave a Reply