Flashmob pierwszej pomocy (2017)

ByOSP Zakliczyn

Flashmob pierwszej pomocy (2017)

28 września 2017 roku i 10 krajach Europy przeprowadzony został zsynchronizowany europejski Flashmob pierwszej pomocy zorganizowany przez organizacje samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.). Samarytanie przeprowadzili w swoich krajach flash-mob dotyczący zwiększenia świadomości o wartości i znaczeniu udzielania pierwszej pomocy oraz edukacji w tym zakresie. Spotkanie po raz kolejny zorganizowała Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Zakliczyna. Tym razem jednak po raz pierwszy wydarzenie miało miejsce w Zakliczynie.

About the author

OSP Zakliczyn administrator