Gminne Spotkanie Opłatkowe Druhów OSP

ByOSP Zakliczyn

Gminne Spotkanie Opłatkowe Druhów OSP

6 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Stróskiej odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe Druhów OSP zorganizowane przez Zarząd Gminny ZOSP w Zakliczynie oraz Zarząd OSP Wola Stróska. Oprócz delegacji z każdej jednostki OSP oraz przedstawicieli Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zakliczynie przybyli również zaproszeni goście m.in.:Poseł na Sejm Michał Wojtkiewicz,Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Kazimierz Sady, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej UM w Zakliczynie Jolanta Budyn, Radni Miejscy, Dyrektorzy Szkół oraz Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. W trakcie uroczystości wszyscy zgromadzeni obejrzeli przepiękne jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stróżach, śpiewali kolędy oraz łamali się opłatkiem składając życzenia samych pomyślności w nowym 2018 roku. Tegoroczne spotkanie opłatkowe było niezwykle istotne dla naszej jednostki. Podczas tegorocznej uroczystości odbyło się oficjalne przekazanie na ręce Prezesa oraz Naczelnika samochodu ratowniczo – gaśniczego Ford Ranger. Samochód został pozyskany dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Sprawiedliwości – z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zarząd OSP Zakliczyn serdeczne podziękowania kieruje na ręce Posła na Sejm a zarazem Prezesa OW ZOSP RP woj. małopolskiego Edwarda Siarki bez, którego zakup samochodu byłby niemożliwy. Podziękowania należą się również Posłowi na Sejm Michałowi Wojtkiewiczowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn oraz urzędnikom UM w Zakliczynie, którzy byli zaangażowani w realizację projektu.

About the author

OSP Zakliczyn administrator