Z wizyta studyjną w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

ByOSP Zakliczyn

Z wizyta studyjną w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

 

 

 

10 listopada br. w ramach współpracy z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych SFOP) nasz reprezentant udał się na wizytę studyjną do Domu Pomocy Społecznej w Stróżach (gdzie działa Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach należące również do SFOP). Wizyty studyjne w organizacjach członkowskich odbywają się w ramach projektu „Synergia Samarytan” dofinansowanego z PO FIO. Podczas tej wizyty uczestnicy zapoznali się z aktualną działalnością stowarzyszenia i Domu Pomocy Społecznej w Stróżach dla kobiet psychicznie chorych, a główną tematyką spotkania było przedstawienie dobrych praktyk we współpracy z administracją państwową i samorządową oraz wymiana doświadczeń.

12232712_1242852932407243_6292579127345588401_o

About the author

OSP Zakliczyn administrator