Stan zagrożenia życia

ZASADY POSTĘPOWANIA W STANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA WEDŁUG NOWYCH WYTYCZNYCH ERC

1. Oceń bezpieczeństwo swoje i chorego.

2. Oceń czy poszkodowany reaguje.

zd1

3. Jeżeli chory nie reaguje głośno wołaj o pomoc.

4. Udrożnij drogi oddechowe przez odchylenie głowy do tyłu i wysunięcie żuchwy.

zd2

 

5. Oceń oddech.

zd3

6. Jeżeli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wezwij pomoc.

Decyzję o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) podejmuje się, gdy poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo.

W przypadku dorosłych pomija się 2 początkowe oddechy ratownicze i uciska klatkę piersiową 30 razy natychmiast po potwierdzeniu NZK.

7. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej.

Ratownicy powinni być nauczani układania rąk centralnie na klatce piersiowej, a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego.

zd4

8. Wykonaj dwa oddechy.

Każdy oddech ratowniczy powinien być wykonywany przez 1 sek., a nie 2 sek. W przypadku osoby dorosłej stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów wynosi 30:2.

30 razy                                                                                                               

zd5

2 razy

zd6

Leave a Reply