Wypadek drogowy – postępowanie

PAMIĘTAJ !

– W pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo.

– Po polskich drogach porusza się flota pojazdów przewożących toksyczne i wybuchowe środki chemiczne – koniecznie zwróć uwagę na pomarańczowe tablice informacyjne ADR, a znajdujące się na nich cyfry przekaż dyspozytorowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

– Wypadek gdzie poszkodowany w niezrozumiałych okolicznościach wypadł z osi jezdni może być spowodowany zasłabnięciem, cukrzycą, niewydolnością krążeniową, itp..

– Osoby które najgłośniej nawołują pomocy nie koniecznie są najciężej ranne i nie zawsze wymagają priorytetowej pomocy.

– Zanim przystąpisz do pomocy określ, obejrzyj i oceń stan wszystkich poszkodowanych i przekaż go dyspozytorowi CPR.

POSTĘPOWANIE:

1. Włącz światła awaryjne we własnym aucie, zaparkuj przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia i osłonięcia miejsca zdarzenia i kierując koła w stronę pobocza, stań tak, aby nikt nie najechał na poszkodowanego leżącego na jezdni i abyś Ty mógł działać bezpiecznie.

2. Nocą załóż na siebie coś jasnego, najlepiej kamizelkę odblaskową z apteczki lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki.

3. Wyślij zatrzymujących się innych kierowców lub świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili służby ratownicze – wskaż konkretną osobę, która ma to zrobić.

4. Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (i tak, aby spełniały swe zdanie – wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.

5. Wyjmij kluczyk ze stacyjki we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator (najlepiej w apteczce mieć klucz 10’`12′). Zgaś ew. tlące się papierosy.

6. We wszystkich rozbitych pojazdach zaciągnij hamulce ręczne, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

7. Jeszcze raz rozważ wszystkie zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek? Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?

8. Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:

– kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu (wybuchu gazu),

– kiedy istnieje niebezpieczeństwo tzw. „wypadku wtórnego”, czyli najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,

– kiedy potrzebna jest resuscytacja poszkodowanego.

9. Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest najbardziej zagrożone. Przeszukaj lub poleć komuś przeszukać okolice miejsca wypadku, aby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej lub osób, które oddaliły się same, będąc w stanie szoku powypadkowego.

10. Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do resuscytacji i opatrz obrażenia zagrażające życiu lub wyglądające niebezpiecznie. Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji, gdyż najczęściej nie posiadasz specjalistycznego sprzętu do zabezpieczania urazów (np. kręgosłupa) i mógłbyś w ten sposób spowodować nowe lub pogłębić istniejące urazy. Wyjątek stanowi np. konieczność prowadzenia resuscytacji (inne punkt 8).

11. Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła ona swobodnie oddychać (jeśli posiadasz – załóż kołnierz ortopedyczny). W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia fachowej pomocy.

12. Zadanie dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego nie polega tylko na przyjęciu zgłoszenia, ale przede wszystkim na wspomaganiu i kierowaniu twoimi działaniami. Gdyby wydarzyło się coś niepokojącego niezwłocznie skontaktuj się z dyspozytorem.

13. Po przyjeździe służb ratowniczych i porządkowych podporządkuj się ich poleceniom.

14. Bądź pomocą, a nie przeszkodą dla specjalistycznych służb ratowniczych. Nie wkraczaj w ich kompetencje.

 

Leave a Reply