Wsparcie w zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

ByOSP Zakliczyn

Wsparcie w zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie informuje o realizacji zadania pn.: “Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Koszt zadania: 1 401 585,00 zł

Kwota dotacji: 475 000,00 zł

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw
www.wfos.krakow.pl

About the author

OSP Zakliczyn administrator