„Podniesienie kompetencji służb ratowniczych Powiatu Tarnowskiego”

ByOSP Zakliczyn

„Podniesienie kompetencji służb ratowniczych Powiatu Tarnowskiego”

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie realizuje cykl szkoleń dla służb kryzysowych z małopolskich gmin z obszaru zlewni rzeki Biała Tarnowska. Tematem przewodnim jest poznanie funkcjonalności systemu LSOP (Lokalny System Ostrzegania Powodziowego), który od kilku lat umożliwia monitorowanie zagrożeń i otrzymywanie powiadomień o nadchodzących ulewach czy nagłych wezbraniach wody w korycie Białej Tarnowskiej i jej dopływach.

Szkolenia są organizowane m.in. na terenie gmin powiatu tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego oraz powiatów grodzkich z tych obszarów. Planuje się przeszkolić około 150 osób.

Partner Fundacja PZU

About the author

OSP Zakliczyn administrator