OSP Zakliczyn jednym z partnerów projektu

ByOSP Zakliczyn

OSP Zakliczyn jednym z partnerów projektu

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna w wysokości 170 000,00zł. Okres realizacji od września 2009 do grudnia 2010 roku.

W ramach projektu prowadzona będzie specjalistyczna rehabilitacja ruchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak również kompleksowe zajęcia rehabilitacyjne i przygotowanie sportowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupiony zostanie wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, który przyczyni się do zwiększenia skuteczności fizjoterapii (bieżnia, rower stacjonarny, wioślarz, lampa Solux, laser, defibrylator, waga lekarska i inny drobny sprzęt reh.).

Partner projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie przeprowadzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również użytkowania półautomatycznego defibrylatora. Szkolenia skierowane będą zarówno do rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych jak i do kadry PSOUU – Koło w Tarnowie).

Projekt przyczyni się min. do zwiększenia częstotliwości zajęć fizjoterapeutycznych (dodatkowa zatrudnienie), wzrostu sprawności motorycznej i fizycznej osób niepełnosprawnych oraz wzrostu ich samooceny i wiary we własne możliwości.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

About the author

OSP Zakliczyn administrator

Leave a Reply