Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w akcji!

ByOSP Zakliczyn

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w akcji!

„W dniu 16 listopada 2015 roku, druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z klas V A i V B Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie: Aleksandra Czermak, Karolina Nowak, Gabriela Łazarz, Wiktoria Pachota, Arkadiusz Majewski i Kacper Budzyn pod opieką pani Eweliny Górnikiewicz oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie: Tadeusz Trytek i Sebastian Trytek zostali zaproszeni przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie w celu promowania idei niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcję wygłosił druh Tadeusz Trytek, a nasi „mali ratownicy” wraz z druhem Sebastianem wykonali pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie w ćwiczeniach praktycznych przeszkolili uczniów udzielając im cennych rad i wskazówek.

Wizyta Naszych Strażaków w tarnowskiej szkole została entuzjastycznie przyjęta, a zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za otrzymane upominki, słodycze oraz dyplomy i podziękowania. Bardzo cieszy nas fakt o zapewnieniu dalszej współpracy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pod wodzą druhów z OSP Zakliczyn czynnie działa już od pięciu lat i po raz kolejny wzięła udział w krzewieniu idei niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodych Polaków.”

Źródło: zakliczyninfo.pl tekst: Ewelina Górnikiewicz

http://zakliczyninfo.pl/index.php/kultura/398-mlodziezowa-druzyna-pozarnicza-w-akcji

1 2 3 4

About the author

OSP Zakliczyn administrator