Heroes without superpowers – Flashmob pierwszej pomocy 2015

ByOSP Zakliczyn

Heroes without superpowers – Flashmob pierwszej pomocy 2015

29 września 2015 roku po raz drugi w Tarnowie i 11 krajach Europy przeprowadzony został zsynchronizowany europejski Flashmob pierwszej pomocy zorganizowany przez organizacje samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.). Samarytanie przeprowadzili w swoich krajach flash-mob dotyczący zwiększenia świadomości o wartości i znaczeniu udzielania pierwszej pomocy oraz edukacji w tym zakresie. Spotkanie na Placu Sobieskiego w Tarnowie zorganizowała Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Zakliczyna.

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij tutaj.

About the author

OSP Zakliczyn administrator