Czas na Straż 2010

ByOSP Zakliczyn

Czas na Straż 2010

Akcja Czas na Straż 2010
19.09.2010 roku odbyła się już po raz IV akcja promocyjna Jednostki OSP Zakliczyn pt.”Czas na Straż”, realizowana w ramach Programu Integracji Społecznej Gminy Zakliczyn .

Od godziny 10.00 w Remizie OSP Zakliczyn zbieraliśmy drogocenną krew, której w tym roku udało się uzbierać rekordowo 23 litry.
O 14.00 natomiast, pokazem ratowniczo-gaśniczym wykonywanym przez OSP Stróże rozpoczeliśmy oficjalnie coroczną akcję. Do godziny 15.00 pokazały się także Jednostki OSP Wola Stróska oraz OSP Faliszewice.

Tuż po godzinie 15.00 rozpoczęła się oficjalna uroczystość w której programie znalzało się m.in. przekazanie i poświęcenie sprzetu ratowniczego, w tym łodzi wraz z silnikiem. Łódź oraz pompa szlamowa trafiła do rąk zakliczyńskich strażaków. OSP Charzewice otrzymały kolejną pompę, natomiast OSP Filipowice otrzymały zestaw hydrauliczny typu LUKAS przekazany od druhów z Zakliczyna.

Na uroczystości jubileuszowe przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich byli m.in.:

Wice Prezes Zarządu Wojewódzieko ZOSP RP Ryszard Pikul
Dyrektor Zarządu Wyk. Woj. Małoposkiego ZOSP RP Kazimierz Sady
Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Gostek
Radni Miejscy na czele z Panią Przewodniczacą Władysławą Kuzera
Władze Miasta i Gminy Zakliczyn na czele z Panem Burmistrzem Kazimierzem Kormanem
Kapelan Gminny o. Tadeusz Pawłowicz
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tomasz Damian

Po części oficjalnej odbył się kolejny już tego dnia pokaz. Tym razem był to pokaz ratownctwa techniczno-medycznego zaprezentowany przez gospodarzy imprezy – OSP Zakliczyn oraz druhów z Filipowic. Ciekawostkę wzbudziło użycie defilblyratora automatycznego, który nasza Jednostka od 2 lat ma na wyposażeniu.
Duże wrażenie na zakliczyńskiej publiczności zrobił także pokaz fanów motocykli, pojazdów zabytkowych oraz strażackiego placu zabaw dla dzieci (prezentowany przez OSP Gdów).
Po zakończonych pokazach odbył się koncert Orkiestry Dętej z Filipowic oraz kapeli ludowej „Pastuszkowe Granie” ze Szczurowej. Gdy zakończyła się część artystyczna rozpoczął się fetyn strażacki, który trwał do 22.00 przy skompaniamencie zespolu Delacore Musica.

About the author

OSP Zakliczyn administrator

Leave a Reply