Bezpieczny Dzień Dziecka w MORD

ByOSP Zakliczyn

Bezpieczny Dzień Dziecka w MORD

Po raz kolejny z nasi druhowie wraz z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli w Bezpiecznym Dniu Dziecka w tarnowskim MORD. Nasi młodzi druhowie zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uczyli swoich młodszych kolegów, którzy przybyli do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Również nasi strażacy byli mocno zaangażowani, gdyż odpowiedzialni byli za ocenianie konkurencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

About the author

OSP Zakliczyn administrator