SFOP

W dniu 14 lutego 2004 roku w Remizie OSP Zakliczyn odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie. Zakliczyńscy strażacy jednogłośnie podjęli decyzję o przystąpieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie do Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych to związek autonomicznych samarytańskich stowarzyszeń. Celem działania Federacji jest dążenie do podniesienia sprawności działania organizacji pozarządowych oraz poprawa ich funkcjonowania. Federacja powstała z inspiracji Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, a jej założycielami są:

Samarytańskie Towarzystwo w Zakliczynie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie Samarytanin z Jasienia
Ochotnicza Straż Pozarna w Zakliczynie

Leave a Reply