Monthly Archives:Marzec 2018

ByOSP Zakliczyn

Turniej Halowej Piłki Nożnej „Witamy wiosnę” w Szkole Podstawowej.

22 marca br. po raz kolejny drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie uczestniczyła w Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Witamy wiosnę” o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im Lankorońskich w Zakliczynie. Po ciężkich zmaganiach w tym roku nasza reprezentacja zajęła I miejsce.Skład drużyny OSP Zakliczyn:
– Mirosław Soból,
– Tomasz Soból,
– Dariusz Gwiżdż,
– Łukasz Łach,
– Sebastian Trytek,
– Mateusz Ludwa,
– Kacper Ludwa.
Nie zabrakło oczywiście naszych druhów, którzy wiernie kibicowali swojej drużynie.

 

ByOSP Zakliczyn

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

17 marca br. w naszej remizie odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego.
Wśród obecnych byli m.in.: Edward Siarka Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Stanisław Sorys Wicemarszałek woj. małopolskiego, Kazimierz Sady Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego oraz burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

ByOSP Zakliczyn

Pożar budynku mieszkalnego we Wróblowicach

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:17 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Tarnowie dysponuje nasze dwa zastępy GBA oraz GCBA do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wróblowice.
Po dotarciu na miejsce zastaliśmy objęty pożarem budynek drewniany rozbudowany w części o dwukondygnacyjną dobudówkę w trakcie wykańczania. Dysponowane są dodatkowe siły i środki z terenu gminy oraz okolicznych Siemiechowa i Janowic.
Niestety tempo rozwoju pożaru ogranicza szybkie wejście na poddasze budynku. Po 30 minutach, dzięki dużej koncentracji sił oraz zasilaniu z sieci hydrantowej sytuacja normuje się a główne skupiska ognia są opanowane.
W strefie niebezpiecznej działają 3 roty w ODO, prowadząc rozbiórkę dachu oraz zdejmują nadpalone izolacje w nowej części.
Po półtorej godzinie na rozebrane poddasze wprowadzane są roty do czyszczenia drewnianego stropu.
Dzięki sprawnemu działaniu udaje się uchronić jedno pomieszczenie w części drewnianej oraz cześć kuchni.
Niestety dach na drewnianej części jest całkowicie zniszczony, a na dobudówce dach jest nadpalony.
Sporą cześć mienia udało się uchronić od zalania.
Po 3,5 godzinnej akcji gaśniczej dowódca przekazuje budynek właścicielom a zastępy udają się do macierzystych jednostkach.
Na miejscu byli obecni burmistrz Zakliczyna oraz pracownicy MOPS’u.
W działaniach udział brały jednostki:
OSP ZAKLICZYN
JRG 2 Tarnów Posterunek Czasowy Siedliska
Drugi zastęp z JRG 2 Tarnów
Dowódca Zmiany JRG
Zastępca Komendanta Miejskiego
OSP WRÓBLOWICE
OSP SIEMIECHÓW
OSP JANOWICE
OSP FILIPOWICE
oraz
Patrol POLICJI
zespół Pogotowia Energetycznego

ByOSP Zakliczyn

Gminne ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego.

Dnia 10 marca br. strażacy z naszej jednostki brali udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa lodowego. Ćwiczenia przeprowadzone zostały na pobliskim zbiorniku wodnym w Roztoce będącym w rejonie na którym działa OSP Zakliczyn. Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie, doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, ratowanie osób pod którymi załamał się lód i udzielanie poszkodowanym pierwszej pomocy. Do ćwiczeń użyto znajdujących się na wyposażeniu naszej jednostki specjalnych sani do poruszania się na lodzie oraz kombinezonów wypornościowych. Ćwiczenia nadzorowane były przez strażaków z PSP Tarnów JRG 2.

ByOSP Zakliczyn

Kolejna wizyta żołnierza na zbiórce MDP

W ostatni piątek nasz druh gospodarz , który służy w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie, spotkał się z kolejną młodszą grupą naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wieńczysław opowiedział o ciężkiej służbie jaką pełnił w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego przez okres 4 lat. Przedstawił jakie zadania są postawione przed żołnierzami BRWP gdzie miał zaszczyt bywać i z jakimi osobistościami obcować miedzy innymi: były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, papież Jorge Mario Bergoglio ” Franciszek”, prezydenci różnych krajów oraz osoby publiczne z naszego rządu jak i z kręgów kultury i sztuki. Następnie opowiedział o zadaniach które realizuje w 6 Batalionie Logistycznym Krakowie który wchodzi w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. S. Sosabowskiego. Powiedział o skokach spadochronowych oraz o ciężkiej służbie w bordowych beretach.
Dzieci miały możliwość obejrzeć oraz przymierzyć mundury z prywatnych zbiorów oraz zobaczyć inne cenne zbiory druha Wieńczysława.
Wizyta naszego Gospodarza wzbudziła wiele zainteresowania, a obecność naszego druha w innym mundurze niż strażackim wywołało spore zaskoczenie i wrażenie na naszych młodzieżowcach, a to spotkanie na pewno zostanie na długo w pamięci.